You are here

Logistika u poduzetništvu

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Definirati pojam i temeljna načela logistike, logističke čimbenike uspješnosti poslovanja suvremenog poduzeća te opskrbni lanac.
  • Opisati normizaciju, ciljeve normizacije i vrste normi te Međunarodnu organizacijom za normizaciju ISO.
  • Opisati sustav kvalitete.
  • Utvrditi osnovne kriterije za izbor prijevoznog sredstva i pojedine grane prometa u prometnoj logistici te manipulaciju robom.
  • Definirati logističke djelatnosti u vezi s transportom i skladištenjem, skladišta i skladišno poslovanje te vrste zaliha.