You are here

Javna nabava

 

Postupci javne nabave u tijeku:

 

Trenutno nema aktivnih postupaka javne nabave.

 

Opći i kontakt podaci


Sve potrebne informacije (naziv naručitelja, opći podatci, kontakt podaci...) sadržani su u svakoj pojedinačnoj objavi javne nabave.

Podaci o naručitelju:
VELEUČILIŠTE U RIJECI
Trpimirova 2/V, 51000 Rijeka
MBS: 01387332
OIB: 29573709870
Tel: 051/321-300
Glavna adresa naručitelja (URL): www.veleri.hr

 

Sukladno odredbi članka 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) Veleučilište u Rijeci kao javni naručitelj objavljuje da je u sukobu interesa sa sljedećim gospodarskim subjektima:

ICT PARTNER jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za informatičko-komunikacijske usluge, Čavle, Pešćine 10, OIB: 40621984214

Metrean d.o.o. za poslovno savjetovanje i usluge, Rijeka, Brdina 8, OIB: 20789085669

SAIL LA VIE d.o.o. za organiziranje sportskog natjecanja, Duvanjska 4, 21 000 Split, OIB:61337046817

HRVOJE BULEŠIĆ, vlasnik obrta za usluge PROMIDŽBA MADO, Lašćinski Borovec 18, 10 000 Zagreb, MBO:98068610