You are here

Poduzetništvo

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Utvrditi važnost i primjenjivost poduzetničkog načina razmišljanja u različitim oblicima poduzetništva.
  • Razlikovati poduzetničku ideju od poduzetničke prilike te primijeniti metode vrednovanja poduzetničkih ideja.
  • Oblikovati jednostavni poduzetnički poslovni model.
  • Osmisliti marketinški, nabavni i prodajni segment poslovnog plana.
  • Analizirati rizike u poduzetništvu te pripadajuće poduzetničke strategije.
  • Identificirati posebnosti različitih vrsta poduzetništva.