You are here

Projekt u telematici

Ishodi učenja: 
  • izraditi plan rada na projektu koji uključuje projektne aktivnosti, procjenu vremena realizacije, datum početka i završetka i očekivani ishod projektnih aktivnosti.
  • izraditi odgovarajuće modele za svaku fazu razvoja sustava (analizu, dizajn i implementaciju)
  • izraditi softverski, hardverski ili hardversko-softverski sustav iz područja telematike.
  • sastaviti projektnu dokumentaciju.
  • izraditi komercijalnu prezentaciju rezultata projekta.