You are here

Poslovno komuniciranje

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Definirati temeljne pojmove koji se vezuju uz teorijske osnove poslovnog komuniciranja.
  • Samostalno pripremiti i predstaviti stručne sadržaje u procesu/postupku organizacije sastanaka i pregovora.
  • Primijeniti tehnike i vještine poslovnog komuniciranja s ciljem unaprjeđenja govora i javnih nastupa.
  • Komunicirati  s drugim poslovnim subjektima i različitim kulturama.
  • Argumentirano zastupati vlastito mišljenje o analiziranim problemima u konkretnim poslovnim situacijama.