You are here

Poslovna etika

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Definirati pojam, predmet, načela i vrijednosti poslovne etike.
  • Kritički i argumentirano prosuđivati etička načela.
  • Kritički prosuditi ekonomska, pravna, etička i filantropska očekivanja društva od poduzeća u određenom vremenskom razdoblju.
  • Valorizirati korištenje svih resursa s motrišta društveno odgovornog poslovanja u funkciji kreiranja mjerljivih i poželjnih vrijednosti za dionike.
  • Razlikovati poslovno etičan i poslovno neetičan menadžment.
  • Napraviti prijedlog zaštite “zviždača”.