You are here

Računovodstvo za poduzetnike

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Utvrditi ulogu računovodstvene funkcije u poduzeću te obilježja i značaj pojedinih elemenata računovodstvenog informacijskog sustava
  • Primijeniti pravila dvojnoga knjigovodstva u bilježenju poslovnih promjena i izradi temeljnih financijskih izvještaja
  • Razlikovati osnovne računovodstvene kategorije prema njihovim obilježjima
  • Tumačiti stavke temeljnih financijskih izvještaja sukladno važećim propisima, (zakon o računovodstvu, načela i standardi)
  • Pratiti proces reprodukcije uz korištenje kontnog plana vrednovanjem financijskog učinka nastalih poslovnih promjena