You are here

Poslovna organizacija

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Analizirati dimenzije organizacije.
  • Analizirati ključne unutarnje i vanjske čimbenike organizacije.
  • Usporediti pojedine vrste organizacijskih struktura i kreirati organigram u skladu s pravilima crtanja organizacijskih struktura.
  • Analizirati elemente organizacijske strukture.
  • Predložiti novo/poboljšano organizacijsko rješenje.
  • Analizirati i prezentirati specifične teme iz područja poslovne organizacije.