You are here

Upravljanje ljudskim potencijalima

Ishodi učenja: 
  • Kritički prosuđivati funkcioniranje tržišta rada i utvrditi specifičnosti tržišta rada.
  • Razviti organizacijsku shemu poduzeća i utvrditi mjesto i zadaće odjela za ljudske potencijale u organizacijskoj shemi.
  • Sastaviti prijedlog vertikalnog i horizontalnog oblika organizacije odjela za ljudske potencijale.
  • Sastaviti plan sukcesije ključnih menadžera i portfolio analizu ljudskih potencijala.
  • Ovladati funkcijama ljudskih potencijala (praćenje uspješnosti i ocjenjivanje, upravljanje procesom nagrađivanja, praćenje obrazovanja zaposlenika, praćenje odsutnosti s posla…)