You are here

Poslovni strani jezik II (Engleski)

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Koristiti pojmove, ključni vokabular, kolokacije i sintagme poslovnog engleskog jezika na razini primanja i proizvodnje.
  • Rabiti morfosintaktičke strukture na razini primanja i proizvodnje.
  • Analizirati tipove pogodbenih rečenica po ostvarivosti.
  • Usporediti lažne parove u hrvatskom i engleskom poslovnom/ekonomskom jeziku.