You are here

Poslovni strani jezik I/2 - (Engleski)

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Koristiti pojmove, ključni vokabular, kolokacije i sintagme poslovnog engleskog jezika.
  • Rabiti morfosintaktičke strukture na razini primanja i proizvodnje.
  • Napisati poslovno e-pismo na engleskom jeziku.
  • Upotrijebiti pridjeve nacionalnosti u stručnom kontekstu.