You are here

Gospodarstvo Hrvatske

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Identificirati promjene u okruženju i moguće posljedice za gospodarstvo i društvo.
  • Analizirati ključne razvojne prepreke u ostvarivanju konkurentnog gospodarstva u RH.
  • Identificirati glavne ciljeve, programe i potencijale razvoja gospodarstva na mikro, mezo i makro razini.
  • Utvrditi značajke glavnih djelatnosti i karakteristike gospodarske infrastrukture u Hrvatskoj.