You are here

Upravljanje kvalitetom

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Razlikovati pojmove kvalitete, upravljanja kvalitetom, te pristupe kvaliteti.
  • Opisati metode, tehnike i postavke upravljanja kvalitetom.
  • Analizirati pojmove normi, normizacije i razvoj normizacije u svijetu i u Hrvatskoj.
  • Opisati audit sustava kvalitete.