You are here

Informacijski sustav za potporu odlučivanju

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Objasniti potrebu za sustavnim načinom razmišljanja u poslovanju te uspostavom sustava poslovne inteligencije.
  • Objasniti važnost upravljanja poslovnim učinkom uz navođenje primjera ključnih pokazatelja performansi.
  • Karakterizirati eru big data te navesti probleme i poslovne potrebe karakteristične za tu eru.
  • Odabrati prigodne izvorišne podatke te interpretirati primijenjene statističke metode.
  • Kreirati više-dimenzionalne interaktivne poslovne izvještaje.
  • Procijeniti najbolji tip vizualizacije za neki izvještaj.
  • Izraditi model i analizu osjetljivosti višekriterijskog odlučivanja sa odabranom metodom.