You are here

Polifenoli grožđa i vina

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Opisati polifenole grožđa i vina.
  • Definirati osnovne skupine polifenola, opisati njihova svojstva te povezati strukturu polifenola i njihov antioksidacijski učinak.
  • Definirati tehnološke procese kojima se utječe na promjene pojedinih grupa polifenola tijekom vinifikacije i dorade vina.
  • Opisati postupke analize polifenola senzornimi analitičkimmetodama.