You are here

Ekološko vinogradarstvo

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Primijeniti zakonsku regulativu u podizanju i uzgoju vinove loze.
  • Preporučiti mjere za uzdržavanje plodnosti tla.
  • Preporučiti mjere za prevenciju i zaštitu od štetočinja.
  • Dizajnirati ekološki nasad vinove loze.
  • Izraditi plan prelaska sa određenog sustava proizvodnje na ekološki sustav proizvodnje.