You are here

Autohtone sorte grožđa i vina Hrvatske

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Definirati vinogradarske regije, podregije i vinogorja Hrvatske.
  • Navesti najznačajnije autohtone sorte Hrvatske.
  • Definirati glavne pedoklimatske karakteristike vinogradarskih regija Hrvatske.
  • Opisati autohtona vina Hrvatske proizvedena specifičnim tehnologijama vinifikacije pojedinog područja.