You are here

Specijalistička praksa I

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Primijeniti ranije stečena stručna znanja u realnom radnom okruženju.
  • Samostalno rješavati radne zadatke u realnom radnom okruženju.
  • Primijeniti socijalne vještine, vještine poslovne komunikacije, motivacije i timskog rada  u realnom random okruženju.
  • Steći radne navike prema zahtjevima realnog radnog okruženja.
  • Samostalno izraditi stručno izvješće o obavljenoj praksi.