You are here

Projektiranje podruma

Ishodi učenja: 
  • Definirati temeljne pojmove vezane za postupak izdavanja dozvole za gradnju građevina i postupak registracije nekretnina i prava nad njima (katastar i zemljišna knjiga).
  • Primijeniti načela zaštite okoliša, energetske učinkovitosti, zaštite na radu, zbrinjavanja otpada u procesu proizvodnje vina.
  • Utvrditi vlastiti željeni stil proizvodnje kao preduvjet za izbor opreme i načina gradnje ili uređenja  podruma.
  • Definirati  osnovne pojmove arhitekture održivog razvoja - zbrinjavanje otpada, recikliranje otpadnih voda, energetska učinkovitost sustava i građevine.
  • Opisati funkcionalnu shemu  i radne prostore vinarije.
  • Opisati i interpretirati mikroklimatske uvjete prostora za proizvodnju vina.