You are here

Marketing vina

Ishodi učenja: 
  • Navesti i opisati poslovne koncepcije.
  • Objasniti  ključne sastavnice marketing koncepcije.
  • Objasniti elemente marketing plana i interpretirati primjenu marketing miksa.
  • Analizirati i interpretirati podatke o tržištu vezane uz vinarsku proizvodnju dostupne iz sekundarnih izvora podataka.
  • Poznavati i razumjeti osnovne zahtjeve koje poslovni subjekti, OPG, trebaju ispuniti kod izravne prodaje vina.
  • Provesti i interpretirati jednostavnije istraživačke zadatke iz područja marketinga vina.