You are here

Psihologija poduzetnika

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Prepoznati interferirajući odnos socijalne psihologije i ekonomije.
  • Identificirati i analizirati kako spoznajemo i atribuiramo ponašanja drugih ljudi i vlastito ponašanje.
  • Analizirati  i vrednovati funkcioniranje pojedinaca i grupa u različitim primijenjenim poslovnim kontekstima.
  • Prepoznati uzroke sukoba i stresa, te posljedice sukoba i stresa i kako upravljati sukobom i stresom u poslovnom okruženju.
  • Prepoznati značaj i primijeniti komunikacijske vještine, vještine analitičko-logičkog i kritičkog mišljenja, vještine aktivnog slušanja, vještine rješavanja problema, te empatije.