You are here

Porezni sustav

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Utvrditi obilježja i ulogu sustava javnih financija te značajke i važnost državnog proračuna
  • Razlikovati pojedine vrste javnih prihoda temeljem utvrđivanja njihovih obilježja
  • Razlikovati obilježja pojedinih kategorija poreza, poreznih oblika i elemenata oporezivanja te principa i učinaka oporezivanja
  • Utvrditi obilježja hrvatskog poreznog sustava s naglaskom na oporezivanje dobiti, dohotka i dodane vrijednosti
  • Utvrditi relevantne čimbenike oporezivanja porezom na dohodak i obračunati obvezna davanja za pojedine vrste dohotka
  • Analizirati specifičnosti sustava javnih financija i poreznog sustava kao njegova dijela temeljem samostalno provedenog istraživanja