You are here

Proizvodni i operativni menadžment

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Ocijeniti razinu kvalitete usluge ili proizvoda.
  • Odabrati odgovarajuće metode oblikovanja proizvodnog ili uslužnog procesa.
  • Preporučiti modele, metode i alate planiranja fiksnog i varijabilnog kapaciteta.
  • Vrjednovati metode upravljanja zalihama i planiranja potreba materijala.
  • Utvrditi i preispitati modele i tehnike upravljanja radom.
  • Istražiti, smisleno objasniti i prezentirati specifičnu temu iz sadržaja kolegija.