You are here

Preddiplomski stručni studij Poduzetništvo

Osnovni cilj je stjecanje znanja i kompetencija potrebnih za analizu poslovnih mogućnosti gospodarskih i drugih subjekata u dinamičkom okruženju. Posebni cilj vezan je uz razvoj poduzetničkih vještina potrebnih za realizaciju poduzetničke inicijative, odnosno vođenje i ostvarenje poduzetničkog pothvata. Nakon završetka studenti će biti osposobljeni za samostalno preuzimanje i realizaciju poslova u domeni poduzetništva. Studij Poduzetništvo izvodi se u šest semestara i traje tri godine. Izvodi se kao redoviti i izvanredni studij. Svi nastavni sadržaji bodovani su u skladu s ECTS sustavom. Student do kraja stručnog studija mora ostvariti ukupno 180 ECTS bodova.  

Stručni naziv: stručni prvostupnik (baccalaureus) ekonomije odnosno stručna prvostupnica (baccalaurea) ekonomije 

 

MOGUĆNOSTI ZAPOŠLJAVANJA  

Zapošljavanje u proizvodnim i uslužnim poduzećima, organizacijama i institucijama na poslovima:  

  • obavljanje poslova prodajne, nabavne, financijske i računovodstvene funkcije u malim i srednjim poduzećima  

  • upravljanja malim i srednjim poduzećima  

  • osnivanja i vođenja malih i srednjih poduzeća  

  • samozapošljavanje