You are here

Preddiplomski stručni studij Cestovni promet

Tijekom preddiplomskog stručnog studija Cestovni promet student stječe sljedeće kompetencije: sposobnost analize, sinteze i oblikovanja optimalnih rješenja iz područja prometa, razvijanje kritičkog mišljenja, sposobnost za samoučenje, povezivanja znanja, prilagođavanje novim okolnostima, kreativno traženje rješenja u osmišljavanju bolje organizacije, tehnologije rada i upravljanja u prometnim poduzećima.

Studij Cestovni promet izvodi se u šest semestara i traje tri godine i to kao redoviti i izvanredni studiji. Svi nastavni sadržaji bo­dovani su u skladu s ECTS sustavom. Nastavni sadržaji svakog se­mestra nose 30 ECTS bodova, tako da student do kraja stručnog studija mora ostvariti ukupno 180 ECTS bodova.

 

Stručni naziv: stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer prometa odnosno stručna prvostupnica (bac­calaurea) inženjerka prometa

 

MOGUĆNOST ZAPOŠLJAVANJA

  • poduzeća cestovnog prometa
  • tehnolog u poduzećima javnog prometa
  • autoškole
  • špediterska poduzeća
  • agencije u prometu
  • rukovoditelj u javnim parkiralištima i garažama
  • suradnik za sigurnost prometa pri MUP-u
  • suradnik u izradi prostorno-prometnih studija i analiza
  • suradnik u izradi prometnih projekata statičke i dinamičke prometne signalizacije (semafori)
  • odjeli za promet u jedinicama lokalne samouprave i uprave