You are here

Preddiplomski stručni studij Željeznički promet

Tijekom preddiplomskog stručnog studija Željeznički promet student stječe sljedeće kompetencije: sposobnost analize, sinteze i oblikovanja optimalnih rješenja iz područja prometa, razvijanje kritičkog mišljenja, sposobnost za samoučenje, povezivanja znanja, prilagođavanje novim okolnostima, kreativno traženje rješenja u osmišljavanju bolje organizacije, tehnologije rada i upravljanja u prometnim poduzećima.

Studij Željeznički promet izvodi se u šest semestara i traje tri godine i to kao redoviti i izvanredni studiji. Svi nastavni sadržaji bodovani su u skladu s ECTS sustavom. Nastavni sadržaji svakog semestra nose 30 ECTS bodova, tako da student do kraja stručnog studija mora ostvariti ukupno 180 ECTS bodova.

 

Stručni naziv: stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer prometa odnosno stručna prvostupnica (baccalaurea) inženjerka prometa

 

MOGUĆNOST ZAPOŠLJAVANJA

  • hrvatske željeznice
  • špediterska poduzeća
  • agencija u prometu
  • jedinice lokalne uprave i samouprave - odjeli za promet