You are here

Nakon završetka trogodišnjeg stručnog studija Sigurnost na radu ili preddiplomskog sveučilišnog studija iz srodnog područja moguće je upisati

Specijalistički diplomski stručni studij Sigurnost na radu s usmjerenjima:

 

Sigurnost na radu u industriji ima za cilj osposobljavanje specijalista (inženjera) za rad na: planiranju i izvršenju složenih zadataka osiguranja sigurnosti u industriji s posebnim naglaskom na brodogradnju i procesnu industriju, projektiranju sigurnosti u industrijskim sustavima, rukovođenju s djelatnicima sigurnosnog sustava i preventivnom sigurnosti u industrijskim postrojenjima.

Zaštita od požara ima za cilj osposobljavanje specijalisti (inženjera) za planiranje i izvršavanje složenih preventivnih zadataka zaštite od požara, projektiranje sigurnosnog sustava zaštite od požara, rukovođenje intervencijama pri akcidentima uz pojavu požara i opasnostima uz njih, organiziranje sustava zaštite od požara u raznim radnim organizacijama.

 

Opća sigurnost ima za cilj osposobljavanje specijalista inženjera za planiranje i izvršenje preventivnih zadataka osiguranja sigurnosti s osobitim naglaskom na sigurnost u ugostiteljstvu i turizmu, zdravstvu, prometu roba i ljudi, projektiranje sigurnosnih sustava u različitim radnim sredinama, rukovođenje sigurnosnim sustavom i rukovođenje i zapovijedanje u akcidentnim situacijama.

 

Specijalistički diplomski stručni studij sigurnost na radu ustrojava se i izvodi kao redoviti i izvanredni studij. Studij traje četiri semestra. Nastavni sadržaji svakog semestra nose 30 ECTS bodova, tako da student do kraja specijalističkog diplomskog stručnog studija mora ostvariti ukupno 120 ECTS bodova, što čini ukupno sa stručnim studijem 300 bodova (180+120=300).

 

Stručni naziv: stručni specijalist inženjer sigurnosti i zaštite odnosno stručna specijalistica inženjerka sigurnosti i zaštite