You are here

Upravljanje malim i srednjim poduzećima

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Procijeniti modele prikladne institucionalne podrške za konkretno MSP.
  • Procijeniti utjecaj eksterne okoline i internih specifičnosti organizacijskog sustava na konkretno MSP.
  • Razlikovati osnovna obilježja strategijskih izbora u MSP-ovima.
  • Odabrati prikladna menadžerska rješenja u skladu sa specifičnostima MSP-ova.
  • Identificirati prednosti i nedostatke (obiteljskog) poduzetničkog poduhvata u različitim fazama životnog ciklusa (obiteljskog) poduzeća.
  • Predložiti razvojni smjer (obiteljskog) poduzetničkog poduhvata.