You are here

Poslovno odlučivanje

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Definirati poslovno odlučivanje i odluku.
  • Identificirati faze u procesu odlučivanja.
  • Opisati načine odlučivanja kao i čimbenike koji utječu na odlučivanje.
  • Opisati modele i tehnike odlučivanja.
  • Primijeniti softverski alat za pomoć u poslovnom odlučivanju.