You are here

Informacijski sustavi

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Definirati informacijski sustav, metode i faze njegove izgradnje.
  • Argumentirati prednosti uporabe informacijskog sustava u poslovanju.
  • Usporediti vrste informacijskih sustava i njihove karakteristike.
  • Prepoznati i vrednovati prednosti i ograničenja uvođenja e-poslovanja u različitim poslovnim područjima.
  • Primijeniti adekvatne web alate za određenu poslovnu situaciju.