You are here

Godišnji izvještaji

PDF icon Odluka Upravnog vijeća 2014.PDF icon Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 2014.PDF icon Bilanca 2014.PDF icon Bilješka za Financijski izvještaj 2014.PDF icon Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 2015.PDF icon Bilanca 2015.PDF icon Bilješka za Financijski izvještaj 2015.Image icon ODLUKA.jpegPDF icon Bilanca_-_stanje_na_dan_31.12.2016.pdfPDF icon Biljeske_uz_financijske_izvjestaje_2016.pdfPDF icon Izvjestaj_o_obvezama.pdfPDF icon Izvjestaj_o_prihodima_i_rashodima_primicima_i_izdatcima.pdfPDF icon Izvjestaj_o_promjenama_u_vrijednosti_i_obujmu_imovine_i_obveza.pdfPDF icon Izvjestaj_o_rashodima_prema_funkcijskoj_klasifikaciji.pdfPDF icon Izvjestaj o ostvarivanju mjera iz PPU.pdfPDF icon Bilješke uz financijske izvještaje 2017.pdfPDF icon Realizacija Strategije Veleučilišta u Rijeci 2008.PDF icon Realizacija Strategije Veleučilišta u Rijeci 2009.PDF icon Realizacija Strategije Veleučilišta u Rijeci 2010.PDF icon Realizacija Strategije Veleučilišta u Rijeci 2011. i 2012. g.PDF icon Realizacija Strategije Veleučilišta u Rijeci 2014. g.PDF icon Realizacija Strategije Veleučilišta u Rijeci 2015. g.PDF icon Realizacija Strategije Veleučilišta u Rijeci 2016. g.PDF icon Financijski plan za 2018_O.pdfPDF icon Financijski plan za 2019_O.pdfPDF icon Godišnji financijski izvještaji i Bilješke za 2019PDF icon Financijski izvještaj 2018.pdfOffice spreadsheet icon Godišnji financijski izvještaji 2017.xlsPDF icon FP 2020, PROJEKCIJA 2021-2022 - OPĆI DIO.pdfPDF icon FP 2020, PROJEKCIJA 2021-2022 PRIHODI .pdfPDF icon FP 2020, PROJEKCIJA 2021-2022 RASHODI.pdfPDF icon 1_REBALANS_FIN_PLANA_11112019.pdfPDF icon Završno izvješće o provedbi Strategije Veleučilišta u Rijeci 2013. - 2020. godine u skraćenom ra zdoblju trajanja.pdfPDF icon Final report on the implementation of Polytechnic of Rijeka strategy for 2013-2020 in a shorten period of execution.pdfPDF icon God izvještaj o provedbi program ugovora 2018.2019. .pdfPDF icon Rebalans financijskog plana 2020 PRIHODI.pdfPDF icon Rebalans financijskog plana 2020 RASHODI.pdfPDF icon FP 2021 I PROJEKCIJA ZA 2022-2023. -OPĆI DIO pdf.pdfPDF icon FP 2021 I PROJEKCIJA ZA 2022-2023.-PRIHODI pdf.pdfPDF icon FP 2021 I PROJEKCIJA ZA 2022-2023.- RASHODIpdf.pdfPDF icon OBRAZLOŽENJE FP 2021 TE PROJEKCIJE ZA 2022 -2023.pdfPDF icon Godisnji izvjestaj o provedbi programskog ugovora ak godina 2019-2020.pdfPDF icon Godišnji financijski izvještaji i Bilješke za 2020.pdfPDF icon Izvješće dekana o realizaciji Akcijskog plana provedbe Strategije razvoja Veleučilišta u Rijeci za 2020.pdf