You are here

Specijalistički diplomski stručni studij Informacijske tehnologije u poslovnim sustavima

Voditeljica specijalističkog diplomskog stručnog studija Informacijske tehnologije u poslovnim sustavima: dr. sc. Sabrina Šuman, viši predavač

1. godina studija – I. semestar (zajednički sadržaji)

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
1 Modeliranje i simulacije 2 2 - - 6 1
2 Upravljanje bazama podataka 2 - 2 - 4 1
3 Alati razvoja informacijskih sustava 1 - 3 - 6 1
4 Komunikacijske tehnologije 2 - 2 - 6 1
5 Kontrola i revizija informacijskih sustava 2 1   - 4 1
28 Sustavi za vođenje proizvodnih procesa 1 - 2 - 4 1
  Ukupno u semestru 10 3 9 - 30 6

Napomena:
1) P – predavanja, S – seminari, V – vježbe, Pr – praktikum

1. godina studija – II. semestar (zajednički sadržaji)

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
7 Programsko inženjerstvo 1 - 2 - 4 1
8 Izgradnja objektno orijentiranih aplikacija 2 - 3 - 6 1
9 Izgradnja multimedijskih sustava 2 - 2 - 6 1
10 Upravljanje kvalitetom informacijskog sustava 1 2 - - 4 1
11 Računalno upravljanje složenim sustavima 2 2 - - 6 1
29 Sučelje poslovnih i procesnih sustava 1 - 2 - 4 1
  Ukupno u semestru 9 4 9 - 30 6

 

2. godina studija – III. semestar,
Usmjerenje: Programsko inženjerstvo u poslovnim sustavima

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
13 Distribuirani sustavi 2 1 - - 4 1
14 Modularno programsko inženjerstvo 1 - 2 - 4 1
15 Sigurnost WEB aplikacija 2 - 1 - 4 1
* Izborni predmet I 1 1 2 - 6 1
* Izborni predmet II 1 1 2 - 6 1
* Izborni predmet III 1 1 2 - 6 1
  Ukupno u semestru 8 4 9 - 30 6

 

2. godina studija – III. semestar,
Usmjerenje: Poslovni informacijski sustavi

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
16 Planiranje informacijskih sustava 2 1 - - 4 1
17 Ergonomija i uporaba računala 1 - 2 - 4 1
18 Internet tehnologije i E - poslovanje 2 - 1 - 4 1
* Izborni predmet I 1 1 2 - 6 1
* Izborni predmet II 1 1 2 - 6 1
* Izborni predmet III 1 1 2 - 6 1
  Ukupno u semestru 8 4 9 - 30 6

 

* Student pojedinog usmjerenja upisuje tri izborna predmeta od sljedećih:

Broj progr. Kolegiji
19 Metodika stručnog i istraživačkog rada
20 Karakteristike korisnika
21 Pravni, socijalni i etički aspekti u informatici
22 Automatizacija uredskog poslovanja
23 Projektni menadžment
24 Informacijski sustav za potporu odlučivanju
27 Programiranje korisničkih sučelja

2. godina studija – IV. semestar

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
25 Specijalistička praksa - - - (x) 15 -
26 Specijalistički završni rad - - (x) - 15 1
  Ukupno u semestru - - (x) (x) 30 1

 

Završetkom specijalističkog diplomskog stručnog studija Informacijske tehnologije u poslovnim sustavima studenti stječu naziv:

Stručni specijalist poslovnih informacijskih sustava

odnosno

Stručna specijalistica poslovnih informacijskih sustava

Kratica:        struč. spec. inf.