You are here

1. godina

1. godina studija – I. semestar (zajednički sadržaji)

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
1 Modeliranje i simulacije 2 2 - - 6 1
2 Upravljanje bazama podataka 2 - 2 - 4 1
3 Alati razvoja informacijskih sustava 1 - 3 - 6 1
4 Komunikacijske tehnologije 2 - 2 - 6 1
5 Kontrola i revizija informacijskih sustava 2 1   - 4 1
28 Sustavi za vođenje proizvodnih procesa 1 - 2 - 4 1
  Ukupno u semestru 10 3 9 - 30 6

Napomena:
1) P – predavanja, S – seminari, V – vježbe, Pr – praktikum

1. godina studija – II. semestar (zajednički sadržaji)

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
7 Programsko inženjerstvo 1 - 2 - 4 1
8 Izgradnja objektno orijentiranih aplikacija 2 - 3 - 6 1
9 Izgradnja multimedijskih sustava 2 - 2 - 6 1
10 Upravljanje kvalitetom informacijskog sustava 1 2 - - 4 1
11 Računalno upravljanje složenim sustavima 2 2 - - 6 1
29 Sučelje poslovnih i procesnih sustava 1 - 2 - 4 1
  Ukupno u semestru 9 4 9 - 30 6