You are here

Knjige

Poduzetnička etika


Pupavac, Drago

1998. - 2018. Naših prvih dvadeset godina

Prekrcajna sredstva: zbirka riješenih zadataka


Bognolo, Dario
Kršulja, Marko

Prometna ponuda i prometna potražnja


Pupavac, Drago

Osnove organizacijskog ponašanja


Pupavac, Drago

Fizikalne štetnosti; zbirka riješenih zadataka


Regent, Aleksandar
Kršulja, Marko

Sustav i informacija


Krelja Kurelović, Elena

Osnove programiranja


Jakupović, Alen
Šuman, Sabrina

Prerada smokava


Mujić, Ibrahim

Zbornik Veleučilišta u Rijeci Vol. 1 (2013), No. 1

Tehnička mehanika


Škifić, Nedjeljko
Novak, Zdenko
Bognolo, Dario

Osnove teorije signala


Brodić, Tomislav

Upravni postupak


Đerđa, Dario

Upravljanje prometnim koridorima


Hlača, Bojan

Matematika


Štambuk, Ljubica

Fizikalne osnove telematike, sv. 1; Osnove elektrotehnike i elektronike


Brodić, Tomislav

Fizikalne osnove telematike, sv. 2; Osnove telekomunikacija


Brodić, Tomislav

Tehnologija i organizacija intermodalnog prometa


Miloš, Ivan

Tehnologija proizvodnje jakih alkoholnih pića


Mujić, Ibrahim

English for agronomists and enologists


Polić, Tamara

Planiranje - analiza - revizija - kontroling


Vujević, Kuzman

Zaštita na radu; provedbeni propisi s komentarima i tumačenjima


Učur, Marinko Đ.
Pavlović, Milan

Prometno i prostorno planiranje


Brozović, Ivo

Osnove sigurnosne tehnike


Brodić, Tomislav

Matematika; zbirka zadataka s riješenim primjerima


Štambuk, Ljubica
Peranić, Zvonimir
Mataija, Mirta

Fizika


Brumini, Gordana
Žuvić-Butorac, Marta

Poduzetništvo i poduzeće


Strahinja, Robert

Tehnička mehanika: zbirka


Novak, Zdenko

Menadžment : udžbenik za specijalistički studij


Dujanić, Marčelo

Osnove elektrotehnike i elektronike


Brodić, Tomislav

Nomotehnika


Učur, Marinko Đ.

JOIFF-ov standardni priručnik o osobnoj zaštitnoj opremi (OZO): za zaštitu od topline i plamena

The English Language I and II


Polić, Tamara

Osnove menadžmenta


Dujanić, Marčelo

Organizacija


Dujanić, Marčelo

Projektiranje organizacije i upravljanje projektima


Dujanić, Marčelo

Ekologija


Fanuko, Neda

Pedologija


Racz, Zoltan