You are here

Upravljanje bazama podataka

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Objasniti primjenu relacijske algebre, operatora i metoda normalizacije u razvoju baze podataka.
  • Obrazložiti procese i demonstrirati postupke upravljanja fizičkom strukturom sustava za upravljanje bazama podataka, te logičkom strukturom i elementima baza podataka.
  • Objasniti procese i demonstrirati postupke upgrade-a i održavanja baze podataka.
  • Objasniti koncepte fizičke i logičke strukture nerelacijskih (NoSQL) baza podataka, te usporediti logičku strukturu relacijskih (SQL) baza podataka i nerelacijskih (NoSQL) baza podataka.