You are here

Alati razvoja informacijskih sustava

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Planirati razvoj informacijskog sustava, konstruirati model procesa, model podataka, model korisničkog sučelja, te predložiti arhitekturu softvera.
  • Razlikovati mogućnosti CASE i RAD alata, te izdvojiti pogodan RAD alat za razvoj softvera.
  • Koristiti RAD alat za izradu web aplikacija pri razvoju novog softvera.
  • Demonstrirati mogućnosti RAD alata za razvoj web aplikacija, te demonstrirati mogućnosti izrađene aplikacije.