You are here

Izgradnja objektno orijentiranih aplikacija

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Odabrati i primijeniti alate i metode za objektno orijentirano modeliranje informacijskih sustava
  • Analizirati, specificirati i dokumentirati korisničke zahtjeve primjenom objektno orijentirane analize
  • Primijeniti i dokumentirati metode i principe objektno orijentiranog dizajna u razvoju aplikacije
  • Odabrati i primijeniti tehnologije i alate za izgradnju objektno orijentirane aplikacije.
  • Testirati aplikaciju i pripremiti je za isporuku.