You are here

Poučavanje u okviru Erasmus+ razmjene na University of Information Science and Technology "St. Paul The Apostle", Ohrid, Makedonija

U vremenu od 24. do 28. travnja 2017. godine, u svrhu poučavanja kroz program  Erasmus+, za mobilnost nastavnog osoblja boravio je Ivan Pogarčić na University of  Information Science and Technology "St. Paul The Apostle", Ohrid, Makedonija.

Sveučilište "St. Paul The Apostle" u Ohridu je organizirano na način da je 50% nastavnog zbora domicilno tj. makedonsko, a 50% čine stranci angažirani na osnovu natječaja. Isto vrijedi i za upisane studente. Po toj osnovi je nastava organizirana uglavnom na engleskom jeziku. U takvim okvirima aktivnosti su usklađivane s nositeljima spomenutih kolegija.

Tijekom spomenutog vremena prof. Pogarčić održao je predavanja u okviru kolegija Cognitive Science (vezano za teme: Knowledge representation i Ontological commitments – prof. Chandra Kishore) i Automated Reasoning and Search (vezano za teme: Theory of intelligent reasoning i Characterizing the spirit of representation – prof. Mahdi Khosravy),  te konzultativne aktivnosti s nositeljima kolegija Modeling and Simulation – prof. Monika Polak. Posebnu pomoć pružila je prof. Elena Hadzijeva i asistentica Ljubinka Gjergjeska.

Velik interes je izazvalo plenarno predavanje, za sve studente i nastavnike, vezano za rad i istraživanja dr.sc. Pogarčića u području Infrared dizajna i bilo je popraćeno makedonskim motivima i infrared fotografijama poznatih makedonskih ličnosti, povijesnih i aktualnih. (vezano djelomično za temu: Medium for efficient computation -  tema: Ird Patent In General).  Prof. Polak drži sliku na kojoj se vidi sv. Majka Terezija a pod infra crvenom svjetlosti je portet pjevača Toše Proeskog – oboje makedonci.

Predavanje o Infrared dizajnu – studentske prezentacije materijala

Veliku pomoć, u logističkom smislu, je pružio Erazmus koordinator gospodin Aleksandar Petkovski. Posebnu pomoć pružile su prof. Elena Hadzijeva i asistentica Ljubinka Gjergjeska.

Osim spomenutih nastavnih aktivnosti  dogovorena je suradnja u budućem radu i zajedničke aktivnosti vezane za nastupe na međunarodnim simpozijima i objavi zajedničkih radova u znanstvenim publikacijama.