You are here

Iskustvo boravka na Instituto Politecnico de Beja, Portugal

Život, prijateljstvo i edukacija u gradu Beji u Portugalu  nose neprocjenjivo iskustvo. Tijekom jednogodišnjeg studiranja (2016/17) u okviru ERASMUS+ programa međunarodne mobilnosti boravio sam na Instituto Politecnico de Beja u svrhu studijskog boravka i stručne prakse. Na fakultetu sam izrađivao razne projekte, sudjelovao u laboratorijskom radu sa sigurnosnom opremom.

Obavljao sam stručnu praksu u rudniku na temelju koje sam u koautorstvu s predavačicom Kristinom Dundović  na Veleučilištu u Rijeci objavio i znanstveni rad u časopisu Zbornik Veleučilišta u Rijeci.

Osim akademskog života imao  sam  mogućnosti i proputovati  zajedno sa svojim Erasmus prijateljima skoro cijeli Portugal. Degustirao sam vrhunska vina, kao što sam i kušao izvrsna tradicionalna jela. Također sam redovito surfao, planinario, igrao nogomet i sudjelovao u mnogobrojnim ostalim aktivnostima.

Odlazak na Erasmus+ donosi mnogobrojne prednosti u svakom pogledu i nadam se da će ih svi kojima se pruži prilika i iskoristiti.

 

                                               Mario Miličić, student

Specijalističkog diplomskog  stručnog studija Sigurnost na radu