You are here

Upravljanje kvalitetom informacijskog sustava

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Razlikovati parametre kvalitete

  • Izmjeriti parametre kvalitete informacijskih sustava

  • Identificirati principe kvalitete u fazama razvoja informacijskog sustava

  • Usporediti ISO standarde, TQM pristup i metode, modele zrelosti te modele izvrsnosti

  • Ispitati kvalitetu odabranog informacijskog sustava

  • Izraditi testne scenarije za odabrani informacijski sustav