You are here

Sučelje poslovnih i procesnih sustava

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Interpretirati problem funkcionalnog povezivanja procesnih i poslovnih sustava.
  • Analizirati temeljne funkcije sučelja između procesnih i poslovnih sustava.
  • Vrednovati koncept poslovnih i procesnih sustava kao funkcionalne razine između vođenja procesa i planskih funkcija proizvodnog poduzeća.
  • Interpretirati kriterije za procjenu kakvoće sučelja i standardizacijske preporuke o strukturi sučelja između poslovnih i procesnih sustava.
  • Vrednovati primjenu poslovnih i procesnih sustava u realnom sustavu.