You are here

Distribuirani sustavi

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Objasniti primjere i karakteristike distribuiranih sustava, te usporediti distribuirane i centralizirane sustave.
  • Objasniti svojstva distribuiranog sustava, obrazložiti vrste distribuiranih sustava.
  • Objasniti principe rada distribuiranih računalnih sustava, distribuiranih informacijskih sustava, i distribuiranih baza podataka.
  • Planirati istraživački rad, te analizirati, usporediti i predložiti nove tehnološke i tehničke spoznaje iz područja distribuiranih sustava.