You are here

Sigurnost WEB aplikacija

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Procijeniti sigurnosne rizike radi upotrebe organizacijskih i tehničkih elemenata zaštite web aplikacija.
  • Opisati razine sigurnosti prema mrežnim slojevima.
  • Opisati napade te najčešće ranjivosti web aplikacija.
  • Opisati temeljne zaštitne mehanizme web aplikacija.
  • Primijeniti softverske alate za ispitivanje ranjivosti te alate za pomoć u zaštititi web aplikacija.