You are here

Ergonomija i uporaba računala

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Interpretirati definiciju i zakonitosti ergonomije.
  • Analizirati elemente računalnog sustava s posebnim osvrtom na njezino ergonomsko oblikovanje.
  • Analizirati radni okoliš i optimalne uvjete istog kao i karakteristične zdravstvene anomalije kod uporabe računala.
  • Utvrditi potrebu za osiguranjem optimalnih uvjeta rada prilikom korištenja računalne opreme.