You are here

Metodika stručnog i istraživačkog rada

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Definirati i strukturirati suvremenu znanost.
  • Primjenjivati zakonitosti, pravila i postupke metodologije i tehnologije znanstvenog istraživanja.
  • Djelotvorno i racionalno upravljati vlastitim znanjima, te upravljati teorijsko-praktičnim postupcima transformacije. kvalitetne ideje u kvalitetan stručni rad.
  • Formulirati rezultate istraživanja i na sustavan, jednostavan i konkretan način prezentirati ih ciljanoj skupini
  • Napraviti gantogram aktivnosti izrade stručnog rada.
  • Usporediti i primijeniti različite znanstvene metode pri izradi stručnog rada.