You are here

Automatizacija uredskog poslovanja

Ishodi učenja: 
  • Definirati pojam ureda te njegove funkcije i načela.
  • Opisati uredske poslove.
  • Definirati značajke uredskog informacijskog sustava.
  • Utvrditi utjecaj korištenja informacijsko-komunikacijske tehnologije na uredske poslove.
  • Primijeniti softverske alate za pomoć u automatizaciji uredskih procesa.
  • Planirati rješenja strojne i programske podrške uredskom informacijskom sustavu.