You are here

Poučavanje u okviru razmjene Erasmus+ na School of Business, University of Nicosia, Cyprus ( https://www.unic.ac.cy/)

U svrhu poučavanja kroz program  Erasmus+ za mobilnost nastavnog osoblja boravio sam u vremenu od 16. do 20. travnja 2018. godine na School of Business, University of  Nicosia, Cyprus.

Sveučilište u Nikoziji je privatna visokoškolska institucija. Sveučilište čine sastavnice: School of Business, School of Education, School of Humanities and Social Sciences, School of Law, Medical School i School of Sciences and Engineering.

U ranijim kontaktima s dr. Angelikom Kokkinaki u okviru kolegija na studiju School of Business, smjer Management of Information Systems, pripremio sam nastavu u trajanju od 8 (osam) sati. Nastava je pripremljena kao zaseban Moodle-kolegij na serveru Veleučilišta u Rijeci. Osim pet dogovorenih tema pripremljene su i rezervne teme. Uz stručnu pomoć kolege Tea Brusića osigurana je mogućnost pristupa Moodle-kolegiju Erasmus+ studentima smjera Management of Information Systems i nastavnicima kao gostima.

Teme su bile: Validation of Information Systems, Value of Information System – Solow paradox, Recent state of IS - BYOD&Cloud Computing, Migration and Integration of IS – aspects, Knowledge representation and Ontological commltments - Case Infraredesign i Automatic Reasoning (Arificial Intelligence).

Osim predviđene nastave, održana su i dva sata konzultacija sa studentima vezano uz projekt simulacije rada „Salona za uljepšavanje“ pripremanog softverom Simul8.

Posebnu zahvalnost za koordinaciju posjeta i rasporeda dužnosti dugujem prof. Angeliki Kokkinaki,  prof. Stelli Nicolaou, a kolegici Marianni Michael, BA, LL.M za sve što je bilo dodatno. Posebna zahvalnost kolegi Teu Brusiću za uloženi napor oko konekcija na Veleučilišni Moodle, čime su pokazane i mogućnosti Veleučilišta u Rijeci.

Na kraju posjeta upućen je poziv i studentima i nastavnicima za posjet Veleučilištu u Rijeci u okviru programa Erasmus+. Također savjetujem studentima i nastavnicima posjet University of Nicosia jer, osim kvalitetne ustanove, dobro je iskoristiti priliku za posjet lijepom i interesantnom Cipru. ​

 

Rijeka, 8. svibnja 2018.                                                                                     doc. dr. sc. Ivan Pogarčić, prof. v. š.