You are here

Informacijski sustav za potporu odlučivanju

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Objasniti potrebu za sustavnim načinom razmišljanja u poslovanju te uspostavom sustava poslovne inteligencije.
  • Objasniti važnost upravljanja poslovnim učinkom uz navođenje primjera ključnih pokazatelja performansi.
  • Karakterizirati eru big data te navesti probleme  i poslovne potrebe karakteristične za tu eru.
  • Kreirati modele rudarenja podataka koristeći algoritme strojnog učenja.
  • Izraditi poslovni plan sa analizom osjetljivosti.
  • Kreirati više-dimenzionalne interaktivne poslovne izvještaje.