You are here

Specijalistička praksa

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Primijeniti ranije stečena specijalizirana stručna znanja u realnom radnom okruženju.
  • Samostalno analizirati i predlagati unapređenja tijekom rješavanja radnih zadataka u realnom okruženju.
  • Prepoznati mogućnosti i predlagati unapređenja pristupa komuniciranju poslovnih sadržaja, motiviranju suradnika te funkcioniranju timova u svrhu postizanja ciljeva.
  • Steći radne navike prema zahtjevima realnog radnog okruženja.
  • Samostalno i odgovorno izraditi stručno izvješće o obavljenoj praksi.