You are here

Specijalistički završni rad

Ishodi učenja: 
  • Definirati i samostalno riješiti stručni/znanstveni problem.
  • Primijeniti metodologiju pisanja stručnog i/ili znanstvenog rada.
  • Primijeniti usvojena znanja i kompetencije stečene kroz specijalistički studij.
  • Primijeniti usvojena znanja i specifične kompetencije iz pripadnog kolegija.
  • Poštovati etičke principe i pravila citiranja literature.
  • Prikazati i interpretirati rezultate istraživanja.